Sertifikalı Proje Yönetimi Eğitimi, proje yönetimi konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik yol gösterici bir proje hazırlama/yazma eğitim programıdır.

Proje Yönetimi Eğitimi, detaylı düşünme becerilerini planlamaya aktaran ve doğru planlamaların başarılı projeler getirdiğinin farkında olan kişilerin öncelikle tercih ettiği eğitimler arasında yer almaktadır. Büyük, küçük veya karmaşık her türlü etkinlik ve işin küçük iş paketlerine bölünerek daha sistematik bir hareket planı tasarlamaya olanak sağlamaktadır. İş veya etkinlik fikrinin projeye dönüştürülmesi aşamasında, projenin kapsamını, zamanlamasını, ihtiyaç duyduğu kaynakları, projenin maliyetini ve risklerini detaylı olarak planlayarak projeyi “doğru” yönetebilmeyi sağlar. Fikrin projeye dönüşmesinden sonraki süreçleri planlamak, kaynakların doğru ve verimli kullanılmasına, projeyi aksatacak risk faktörlerinin öngörülmesine olanak sağlayacak ve projenin başarılı olma olasılığını arttıracaktır.

Eğitimimiz Strateji ve Proje Yönetim Eğitmeni Emrah ÖZGÜL tarafından verilecektir.

AMAÇ

Bir projenin eylem planı, zaman yönetim planı, kapsam yönetim planının oluşturulması, projenin yazılması ve proje işleyiş sürecinin yönetimi hakkında katılımcıları kapsamlı ve ayrıntılı bilgi sahibi yapmaktır.

HEDEF KİTLESİ

Eğitimimiz proje yönetimi konusunda istekli, bilgi sahibi olmak ve bu alanda ilerlemek isteyen ön lisan, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yöneliktir.

ŞARTLAR

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Ön lisans, Lisans veya lisansüstü öğrencisi olmak

*Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır.

 

PROGRAM İÇERİĞİ

– Proje Yönetimi Çerçevesi

Proje, Program, Portfolyo ve Operasyon Kavramları, Proje Başarısını Etkileyen Faktörler, Süreçler ve Standartlar, Proje Yönetimi Proses Grupları, Proje Yönetimi Bilgi Alanları, Proje Yönetimi Prosesleri

– Entegrasyon Yönetimi

Proje Başlangıç Belgesinin Hazırlanması, Proje Yönetim Planı, Proje Gerçekleştirilmesi ve Yönetilmesi, Proje Gerçekleştirmesinin Kontrolü, Proje Değişiklik Kontrol Sistemi, Projenin Kapatılması

– Kapsam Yönetimi

İhtiyaçların Belirlenmesi, Kapsam Tanımlanması, WBS Tanımlanması, Kapsam Kontrolü, Kapsamın Doğrulanması

– Zaman Yönetimi

Aktivitelerin Tanımlanması, Aktivitelerin Sıralanması, Aktivite Kaynaklarının Belirlenmesi, Aktivite Sürelerinin Belirlenmesi, Proje Programlarının Oluşturulması, Proje Programının Kontrolü

– Maliyet Yönetimi

Maliyetlerin Tahmin Edilmesi, Bütçenin Oluşturulması, Bütçenin Kontrolü

– Kalite Yönetimi

Kalitenin Planlanması, Kalite Güvencesinin Sağlanması, Kalite Kontrolün Yapılması

– İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Planının Yapılması, Proje Takımının Alınması, Proje Takımının Geliştirilmesi ve Yönetilmesi

– İletişim Yönetimi

İletişim Planının Oluşturulması, Enformasyonun Dağıtılması, İletişimin Kontrolü

– Paydaş Yönetimi

Paydaşların Belirlenmesi, Paydaş Yönetiminin Planlanması, Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi, Paydaş Beklentilerinin ve Katılımının İzlenmesi ve Yönlendirilmesi

– Tedarik Yönetimi

Tedariklerin Planlanması, Tedariklerin Yönetilmesi, Tedariklerin Kabul Edilmesi, Tedariklerin Sona Erdirilmesi

– Risk Yönetimi

Risklerin Belirlenmesi, Risklerin Yönetim Planının Hazırlanması, Risklerin Nitel Olarak İncelenmesi, Risklerin Nicel Olarak İncelenmesi, Risk Önlemlerinin Geliştirilmesi, Risklerin Takip Edilmesi ve Kontrolü

 

PROGRAM TAKVİMİ

Başvuru : 1 Ekim – 12 Ekim 2018
Mülakat: 13-15 Ekim 2018
Katılımcıların ilanı: 19 Ekim 2018
Program başlangıcı: 21 Ekim 2018
Program bitişi: 2 Aralık 2018

 

İlk hafta: Proje Yönetimi Çerçevesi ve Entegrasyon Yönetimi

İkinci hafta: Kapsam Yönetimi ve Zaman Yönetimi

Üçüncü hafta: Maliyet Yönetimi ve Kalite Yönetimi

Dördüncü hafta. İnsan kaynakları ve İletişim Yönetimi

Beşinci Hafta: Paydaş ve Tedarik Yönetimi

Altıncı hafta: Risk Yönetimi

Eğitimler her hafta  Pazar günleri  4 saat olmak üzere 6 hafta sürecektir. Eğitim  saatleri 09.00-13.00 arasındadır. Sertifika yalnızca tüm haftalarda eğitime devam sağlayan öğrencilere verilecektir.

NEREDE

TDV KAGEM-  GMK Bulvarı Şehit Adem Yavuz Sok. No:10 Çankaya/Ankara

BU PROGRAM SİZE NELER KATACAK?

Planlama yeteneği

Proje yazma ve yönetme

Adım adım ilerleyebilme yetisi

Risk faktörlerini görebilme

BAŞVURU FORMU

Başvuru formu için tıklayınız.