Hukukta Mesleki Etik

1.Oturum(11.00-12.00): Doçent Dr. Selami Turabi (Adalet Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı)

“Adalet ve Vicdan”

2.Oturum (12.00-13.00): Adem Karadeniz (Ankara İl Müftü Yardımcısı)

“Meslek Ahlakı”

3.Oturum (14.00-15.00): Yüksel Uralçin  (Yargıtay Cumhuriyet Savcısı)

“Yargıtay Etik Davranış İlkeleri”

4.Oturum (15.00-16.00): Avukat Yakup Erikel (Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurulu Üyesi)

“Avukatlık ve Arabuluculuk”

 

Program’ın

İşleyişi: Program 4 oturumdan oluşacak ve ilk iki oturumun ardından 1 saatlik ara verilecektir.

Temel Konu:Meslek Etiği

Niteliği: Sertifikalı Program (4 Oturuma eksiksiz katılım şartıyla)

Katılımcı Sayısı ve niteliği: 35/Hukuk Fakültesi Öğrencisi olanlar

Açıklama: Programın genel amacı Müslüman bir şahsiyetini hukukçu kimliği ile olaylara ve karşılaşabileceği durumlara karşı sergilemesi gereken tavrın tecrübeli kişilerden öğrenilmesidir.


PROJE’YE BAŞVUR